TENTANG SAYA

My photo
Tawau, Sabah, Malaysia
GURU MATEMATIK SK.KUKUSAN,TAWAU,SABAH

Sunday, 11 December 2011

PECAHAN

Pecahan (Bahasa Inggeris : fraction dan dari Bahasa Latin Fractus,dipecahkan) ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda.

Pecahan terdiri daripada pengangka dan penyebut. Pengangka mewakili bahagian yang sama dan penyebut menunjukkan berapa banyak bahagian tersebut yang membentuk keseluruhan. Sebagai contoh;
pengangka 1 menunjukkan 1 bahagian sama,
sementara penyebut 4 menunjukkan yang
bahagian yang membentuk keseluruhan.

Pecahan setara ialah pecahan yang sama nilai. Dengan mendarab pengangka dan penyebut sesuatu pecahan dengan nombor yang sama, hasil pecahan yang baru adalah setara dengan pecahan yang asal. Contohnya untuk pecahan 1/2 apabila pengangka dan penyebut didarab dengan 2, hasilnya adalah 2/4.