TENTANG SAYA

My photo
Tawau, Sabah, Malaysia
GURU MATEMATIK SK.KUKUSAN,TAWAU,SABAH

RPH


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

Mata pelajaran                         :Matematik
Kelas                                       :Tahun 4 Amanah
Tarikh                                      :25 April 2011
Masa                                        :8.00 pagi – 8.30 pagi (30 minit)
Bilangan murid                       :25 orang
Bidang pelajaran                     :Pecahan
Objektif pembelajaran             :Menamakan dan menulis pecahan wajar yang penyebutnya
 hingga 10
Hasil pembelajaran                  :Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

                        A         Menguasai isi kandungan
                                    Menamakan dan menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10

B         Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir
                                    Menterjemah dan mengaplikasikan pecahan wajar yang penyebutnya
hingga 10 dari gambar rajah diberi

C         Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
Yakin diri dan patuh arahan guru dalam menjalankan aktiviti
           
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Pecahan wajar penyebutnya kurang daripada 10

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
            Kek     -  1 biji
            Pisau    -  1 bilah


Langkah berjaga-jaga:                                          
Berhati-hati semasa menggunakan pisau semasa memotong kek.

Pengetahuan sedia ada:
Murid telah mempelajari pecahan  ,  dan


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Menama pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan simulasi memotong kek hari lahir
Murid memberi perhatian

Strategi/
Teknik:
Tunjuk cara
Menstruktur/ Menstruktur semula idea
(10 min)
Menama dan menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10
Mengutarakan satu persoalan utama:
1)Berapakah pecahan kek yang telah dipotong?
2) Berapa pecahan kek yang telah guru ambil dan diletakkan dalam piring?
3) Menyoal soalan lain

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, diberi penerangan kumpulan kecil
Murid memberi respon

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
KBKK:
Menterjemah dan mengaplikasi

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas

Sikap saintifik dan nilai murni:
Yakin diri dan patuh arahan
Aplikasi Idea
(10 min)
Menama dan menulis pecahan wajar  yang penyebutnya hingga 10 secara bertulis

1)Membahagikan murid kepada 5 kumpulan
2)Memberikan setiap kumpulan kit pecahan beserta soalan.


Murid menyelesaikan masalah dan menjawab soalan dalam kumpulan

Strategi:
Perbincangan kumpulan

Refleksi/
Penutup
(5 min)
Menama dan menyatakan pecahan wajar  yang penyebutnya hingga 10 secara lisan

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan

Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz .
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Strategi:
Perbincangan kumpulan

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2                   
Mata pelajaran                         :Matematik
Kelas                                       :Tahun 4 Amanah
Tarikh                                      :26 April 2011
Masa                                        :9.00 pagi – 10.00 pagi (1 jam)
Bilangan murid                       :25 orang
Bidang pelajaran                     :Pecahan
Objektif pembelajaran             :Membandingkan nilai 2 pecahan wajar dengan
a)      Sama penyebut
b)      Pengangka  1  dan  penyebutnya berbeza sehingga 10
Hasil pembelajaran                  :Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

                        A         Menguasai isi kandungan
Membandingkan nilai 2 pecahan wajar dengan
a)      Sama penyebut
b)      Pengangka  1  dan  penyebutnya berbeza sehingga 10

B         Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir
                                    Membanding beza nilai 2 pecahan wajar dengan sama penyebut  dan
                                    berbeza penyebut sehingga 10.

C         Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
Bekerjasama dan patuh arahan guru dalam menjalankan aktiviti
           
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Nilai terbesar dan terkecil bagi pecahan wajar

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kit pecahan     -  1 set

Pengetahuan sedia ada:
Murid telah mempelajari nilai sebahagian pecahan daripada nilai keseluruhan pecahan.


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Membandingkan 2 nilai pecahan wajar
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan demonstrasi perbandingan pecahan menggunakan kit pecahan 
Murid memberi perhatian

Strategi/
Teknik:
Tunjuk cara/ demonstrasi
Menstruktur/ Menstruktur semula idea
(30 min)
Membanding nilai 2 pecahan wajar dengan:
a)Sama penyebut
b)Pengangka 1 dan penyebutnya berbeza sehingga 10
1) Menyatakan contoh perbandingan nilai pecahan terkecil dan terbesar
2)Membahagikan murid kepada 5 kumpulan.
3)Mengedarkan 10 gambar rajah pecahan kepada setiap kumpulan murid


Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, diberi penerangan kumpulan kecil
Murid memberi perhatian


Murid menjalankan aktiviti kumpulan
Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
KBKK:
Membanding beza

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas

Sikap saintifik dan nilai murni:
Bekerjasama dan patuh arahan
Aplikasi Idea
(15 min)
Membanding nilai 2 pecahan wajar dengan:
a)Sama penyebut
b)Pengangka 1 dan penyebutnya berbeza sehingga 10 secara lisan
Persoalan utama :
Bandingkan nilai pecahan terbesar dan terkeci?

Murid memberi respon
Strategi:
Perbincangan kumpulan

KBKK:
Membanding beza


Refleksi/
Penutup
(10 min)
Menama dan menyatakan pecahan wajar  yang penyebutnya hingga 10 secara bertulis

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi lembaran kerja.

Pelajar menyelesaikan soalan pada lembaraan kerja secara individu.
Sikap saintifik dan nilai murni:
Yakin diri dan patuh arahanCONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 3
Mata pelajaran                         :Matematik
Kelas                                       :Tahun 4 Amanah
Tarikh                                      :27/4/2011 (10.00-11.00 pagi)
Masa                                        :10.00-11.00 pagi (60 minit)
Bilangan murid                       :25 orang
Tajuk                                       :PECAHAN
Objektif pembelajaran             :Menukar pecahan wajar kepada pecahan setara
Hasil pembelajaran                  :Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

                                                A         Menguasai isi kandungan
Menukar pecahan wajar kepada pecahan setara.

B         Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir
            Menterjemah dan mengaplikasi pecahan wajar kepada
            pecahan setara.

C         Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                                            Yakin diri dan bantu-membantu.
Konsep/prinsip/hukum/teori                :Pecahan setara ada pecahan yang sama nilai.
Bahan, peralatan dan bahan sumber   :Kertas putih – 12 keping
                                                             kertas warna – 12 keping
 gunting – 10 bilah
 gam–5 botol
Langkah berjaga-jaga                          : Berhati-hati semasa menggunakan gunting.
Pengetahuan sedia ada                        : Murid telah mempelajari nilai pecahan setara .          
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Demonstrasi pecahan wajar kepada pecahan setara menggunakan lipatan kertas
Guru melakukan demonstrasi pecahan wajar kepada pecahan setara dengan menggunakan lipatan kertas.
Murid memberi perhatian
Strategi/ Teknik:
Demonstrasi lipatan dan guntingan kertas.
Menstruktur/ Menstruktur semula
(20 min)
pecahan wajar kepada pecahan setara
Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. 

Debriefing
Guru menaksir kefahaman murid secara lisan-Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan kecil.
Murid menjalankan
Aktiviti berkumpulan  lipatan dan gunting kertas.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulanSikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Aplikasi Idea
(25 min)
Perbentangan kumpulan dan perbincangan.

Guru memberi respon hasil pembentangan kumpulan .
murid menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan .

Refleksi/
Penutup
(10 min)
Kuiz pendek
Guru menaksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek.
Guru mengadakan pertandingan antara kumpulan untuk meningkatkan keterujaan
Murid
Murid berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz .
Strategi:
Penaksiran kuiz pendek.

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 4

Mata pelajaran                         :Matematik

Kelas                                       :Tahun 4 Amanah

Tarikh                                      :28/4/2011

Masa                                        : (8.00-9.00 pagi)

Tajuk                                       :PECAHAN

Objektif pembelajaran                  : Menulis pecahan wajar dalam bentuk termudah.

Hasil pembelajaran                  :Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:                                                A         Menguasai isi kandungan

                                                            Menukar pecahan wajar dalam bentuk termudah.

B         Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir

Menterjemah dan mengaplikasi pecahan wajar dalam             bentuk termudah.   

C         Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

                                                            Yakin diri dan bantu-membantu.

Konsep/prinsip/hukum/teori                :Pecahan bentuk termudah adalah pecahan terkecil.

Bahan, peralatan dan bahan sumber   :Blok pecahan – 2 set

Pengetahuan sedia ada                        : Murid telah mempelajari nilai pecahan wajar dalam bentuk                                                    tahun 3.

                                                             
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Demonstrasi menggunakan blok-blok pecahan untuk menunjukkan pecahan wajar dalam  bentuk yang termudah.
Guru melakukan demonstrasi pecahan wajar dalam  bentuk yang termudah  dengan menggunakan blok-blok pecahan
Murid memberi perhatian
Strategi/ Teknik:
Demonstrasi blok-blok pecahan
Menstruktur/ Menstruktur semula
(20 min)
Aktiviti berkumpulan mengikut stesen.
Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. 

Debriefing
Guru menaksir kefahaman murid secara lisan-Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan kecil.
Murid menjalankan
Aktiviti berkumpulan  menggunakan blok-blok pecahan

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulanSikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Aplikasi Idea
(25 min)
Soal jawab dan perbincangan.

Guru menyoal seluruh kelas dan memberi respon hasil jawapan murid .
murid memberi respon kepada soalan guru dan membentangkan hasil perbincangan kumpulan.
Strategi:
Penyoalan seluruh kelas dan
perbincangan kumpulan .

Refleksi/
Penutup
(10 min)
Lembaran kerja.
Guru menaksir kefahaman pelajar dengan memberi lembaran kerja.

Murid berbincang dalam kumpulan untuk menjawab lembaran kerja.
Strategi:
Penaksiran melalui lembaran kerja murid.